ZAKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SP. Z O. O.
Biuro: (22) 843 42 16, Zakład: (14) 612 31 41

Integralną częścią stropów gęstożebrowych belkowo-pustakowych z nadbetonem, zgodnie z normami PN-EN 1992-1-1:2008 i PN-EN 15037-1:2011 jest dodatkowe zbrojenie tzw. PRZYPODPOROWE.

Dokumentacja techniczna stropów Teriva – opracowana przez Firmę Inventa Sp. z o.o. – określa cztery typy zbrojenia przypodporowgo montowanego dodatkowo na stropie wzdłuż muru jedno- i dwustronnie częściowo łączonego z wieńcem.

zbrojenie przypodporowe

Przypodporowe zbrojenie oznaczone jest P-1 i P-2 jako siatki płaskie oraz Z-1 i Z-2 jako element konstrukcji nadkratownicowej.

Przypodporowa_P1 zbrojenie przypodporowe_P2 zbrojenie przypodporowe Z1 Z2


Zbrojenie wieńców strefy przypodporowej

Stropy TERIVA 4,0/1,2,3 < 600 cm.