ZAKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SP. Z O. O.
Biuro: (22) 843 42 16, Zakład: (14) 612 31 41

Jesteśmy producentem kompletnych (zagiętych) zbrojeń do prefabrykowanych żelbetowych belek nadprożowych typu L19/9 i L19/12. Są wytwarzane ze stali klasy AIIIN gatunku St3S-b-500. Podstawę produkcji stanowi dokumentacja „Żelbetowe belki nadprożowe L19” sporządzona przez INWENTA Sp. z o.o. (maj 2006) oraz Aprobata Techniczna AT-15-6250/2010.

Rodzaj belek nadprożowych  L19:

  • D –  do  dwustronnego  obciążania  stropami  ( długości  90, 120, 150 i 180 cm )
  • N –  do  jednostronnego obciążania  stropem  (długości  210, 240 i 270 cm)
  • S –  do  ścian  nieobciążonych  stropami  (długości  300, 330 i 360 cm)
zbrojenie nadproży

Przekrój poprzeczny nadproża L 19/12.

zbrojone nadproża

Tabela przedstawia podstawowe parametry zbrojeń L19/9 oraz L19/12 produkowanych przez Zakład Elementów Konstrukcyjnych w Tarnowie.

Po uzgodnieniu szczegółów technicznych z klientem, wykonujemy na zamówienie inne wersje zbrojeń.