ZAKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SP. Z O. O.
Biuro: (22) 843 42 16, Zakład: (14) 612 31 41

Stal zimnowalcowana żebrowana i gładka w gatunku B500A produkowana jest przez Zakład Elementów Konstrukcyjnych Sp. z o.o.

Dane techniczne:

  • gładkie o średnicach od 5,0 do 7,0 mm
  • żebrowane o średnicach od 5,0 do 12,0 mm.

stal02

Powyższa stal produkowana jest na podstawie:

  • Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6050/2014 wydanej przez Instytut Techniki Budownictwa – październik 2014
  • standardu PN-H-93247-1: 2008 – część 1: drut żebrowany

prety01

Pręty stalowe przeznaczone są do wykonywania zgrzewanych siatek zbrojeniowych oraz elementów zbrojenia konstrukcji żelbetowych, projektowanych wg zasad określonych w PN-EN 1992-1-1:2008.