ZAKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SP. Z O. O.
Biuro: (22) 843 42 16, Zakład: (14) 612 31 41